Kategorier

  • Inga kategorier

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Sökmotoroptimering ger er topplaceringar hos Google

Vad är sökmotoroptimering?
Inte bara fler besökare

Google är Sveriges enskilt största verktyg för att hitta varor och tjänster. Sökmotoroptimering är en arbetsmetod för att ge en speciell hemsida en bra synlighet i Googles sökresultat på relevanta sökord, så som t ex ”webbyrå stockholm”.

Vi kan sökmotoroptimering
En av marknadens bästa SEO

Ett riktigt bra resultat som består bygger på korrekta metoder. Genvägar straffar Google i längden! Vi har lång erfarenhet av sökmotoroptimering och vet exakt hur vi ska göra för att ni ska få era topplaceringar

Arbetet stannar hos er
Det är er investering

Många SEO byrår gör kunden beroende av deras tjänst på ett negativt sätt. Med hyrlänkar så försvinner en stor del av SEO resultatet samma dag som uppdraget avslutas. Inte hos oss! Det arbete vi lagt ner på er SEO finns kvar.

sökmotoroptimering

Lär känna
vår seo lite bättre

Varför sökmotoroptimering?
Syns man inte, finns man inte!

Visste du att 90% av alla över 16 år i Sverige använder internet till att köpa eller hitta varor och tjänster? Hälften av alla i Sverige gör det en gång per månad eller oftare [1]. Google är den absolut vanligaste vägen som konsumenter använder på internet för att hitta varor och tjänster. Av alla i Sverige som söker på internet använder 94% Google som sökmotor [2]. Att synas på Google är en viktig kanal för att få fler kunder som skapar affärer. Sökmotoroptimering (SEO) resulterar i att er hemsida får topplaceringar på Google utan att ni behöver betala för visning eller klick.

Vad gör vår sökmotoroptimering speciell?
En långsiktig kvalité som stärker ert varumärke online
Det är egentligen inte speciellt komplicerat att uppnå en märkbar förbättring med SEO. Om ni däremot vill uppnå ett riktigt bra resultat som ni vill behålla över tiden, då måste arbetet göras rätt. Genvägar straffar sig i längden hos Google och därför är rätt metoder grunden för en bra seo. Det är där vi utmärker oss som SEO konsulter tillsammans med att arbetet vi utfört alltid stannar hos kunden
Vad menas med att nedlagt arbete på seo stannar hos kunden?
Det är er investering, ni äger resultatet
Många SEO-byrår hyr ut det off-page arbete de skapar i och med sökmotoroptimeringen, alltså de länkar som pekar till er hemsida. När kunden avslutar uppdraget tar de bort allt det, vilket är en stor del av er sökmotoroptimering. Ganska snart märker ni då att ni förlorar placeringar hos Google. Man kan säga att kunden får en ofrivillig beroendeställning. Vi arbetar på ett helt annat sätt. Vi skapar länkar med kvalite från riktiga sidor som är relevanta för er hemsida. Och det kommer finnas kvar även efter uppdrags slut.

Få en gratis SEO analys!

Ange er hemsida och e-post dit vi kan skicka er seo-analys

När börjar sökmotoroptimeringen ge resultat?
Er framgång är vår framgång
Ganska snart märker ni att sökmotoroptimeringen börjar ge effekt och med tiden får ni en riktigt bra synlighet på Google tack vare en SEO profil med god kvalitet och variation. Månadsvis får ni rapporter där ni kan följa resultatet av sökmotoroptimeringen och den ökade trafiken till er hemsida. Med grund i er utveckling kommer vi med förslag på förändringar i SEO arbetet.
Hur fungerar sökmotoroptimering?
Seo är en arbetsmetod
Undrar du varför du inte syns på Google? För att få en bra synlighet på google med sökmotoroptimering arbetar våra SEO-konsulter med:

1. Hemsidans innehåll och struktur.
2. Inkommande och utgående länkar.
3. Användarupplevelse och logik.

Hur är sökmotoroptimering en kontinuerlig process?
För att leda måste man vara först
Som med det mesta så förändras även sökmotoroptimering över tiden. För 10 år sedan såg sökmotoroptimering helt annorlunda ut. Vi måste hela tiden anpassa oss till hur google förändrar sina algoritmer. Ert företag och organisation kan komma att förändras, något sökmotoroptimeringen också måste ta hänsyn till.
Vad är lokal sökmotoroptimering?
Syns på lokala ort sökord
Hur söker du på google? Oftast så söker personer efter lokala tjänster och produkter i sin närhet. Det är därför framgångsrikt att synas på sökord som innefattar en aktuell ort, exempelvis ”sökmotoroptimering i Stockholm” eller ”sökmotoroptimering i Uppsala”.

Hur fungerar Sökmotoroptimering?
Kolla in videon

Vårt uppdrag startar med en SEO analys och ett sökordsförslag.  Vi presenterar en de förändringar som behövs göras på er hemsida, något vi gärna är behjälpliga med att få till. SEO-analysen utvärderas och utvecklas ständigt i takt med uppdragets framfart.

Länkar till er sida och ett naturligt brus på internet om ert varumärke är viktig del av sökmotoroptimeringen. Detta arbetar vi kontinuerligt med och använder oss endast av länkar från egna högkvalitativa domäner.